Kinderpraktijk Bimbi in Vlaardingen: meer dan gewoon therapie
02 oktober 2023 

Kinderpraktijk Bimbi in Vlaardingen: meer dan gewoon therapie

Kinderpraktijk Bimbi in Vlaardingen is al zes jaar een veilige haven voor kinderen en ouders die op zoek zijn naar professionele hulp en begeleiding. In deze warme omgeving wordt intensieve steun geboden door ervaren kindertherapeuten zoals Chiara van der Linden, de oprichtster van Bimbi.

Een flexibele benadering van therapie

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Dit besef ligt aan de basis van de therapeutische aanpak bij Bimbi. Hier worden geen rigide stappenplannen gevolgd. In plaats daarvan stellen de therapeuten hun aanpak af op de specifieke behoeften van elk kind en zijn ouders. Met een flexibele, gepersonaliseerde aanpak kan Bimbi kinderen helpen die te maken hebben met trauma's, stress, pestgedrag of gescheiden ouders.

Spel als therapeutisch hulpmiddel

Bij Bimbi wordt speltherapie ingezet als een belangrijk hulpmiddel om kinderen te helpen hun emoties uit te drukken en hun trauma's te verwerken. Dit speelse, kindgerichte proces helpt kinderen om sterker in hun schoenen te staan en activiteiten te ondernemen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Betrekken van ouders bij de therapie

Een belangrijk kenmerk van de aanpak bij Bimbi is de ouderbegeleiding. De therapeuten begrijpen dat voor een kind de betrokkenheid en het welzijn van de ouders cruciaal zijn. Daarom fungeren ze ook als bemiddelaars, vooral bij gescheiden ouders, en werken ze toe naar het verbeteren van de relatie tussen ouders ten voordele van het kind.

Online activiteiten en bronnen voor verdere ondersteuning

Bimbi begrijpt dat niet iedereen fysiek aanwezig kan zijn voor therapie. Daarom biedt de kinderpraktijk online cursussen aan voor ouders en kinderen die op afstand leven. Daarnaast zijn er ook coaching en E-boeken beschikbaar die ouders kunnen helpen bij het toepassen van de therapeutische technieken die door Bimbi worden gebruikt.

Bimbi in Vlaardingen: een veilige haven voor groei en heling

Kinderpraktijk Bimbi in Vlaardingen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een veilige haven voor kinderen en hun ouders. Met een persoonlijke benadering en een diep begrip voor de unieke behoeften van elk kind, biedt Bimbi meer dan gewoon therapie. Het is een plaats waar kinderen leren, ontdekken en groeien in een omgeving waar rust, reinheid en genezing centraal staan.


Voor meer informatie of om een afspraak te boeken, kunt u contact opnemen met Kinderpraktijk Bimbi:

Email: info@bimbiondersteuning.nl
Website: www.bimbiondersteuning.nl
Cursus: https://www.bimbi.nu/online-cursussen/

Over de schrijver
Reactie plaatsen