Ninos kindercoaching

Ninos kindercoaching

In de schilderachtige omgeving van Zuidlaren, waar de natuur zich vermengt met de warmte van gemeenschap, ontpopt Ninos Kindercoaching zich als een baken van hulp en ondersteuning. Gericht op kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en hun ouders, biedt deze organisatie oplossingen voor hen die worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van gedrag, opvoedkwesties en schoolprestaties. Al te vaak zijn er kinderen die simpelweg niet lekker in hun vel zitten, en bij Ninos Kindercoaching vinden zij een helpende hand, een luisterend oor, en vooral, een weg vooruit naar een helderdere toekomst.

Hoe is Ninos kindercoaching ontstaan?

De oprichting van Ninos kindercoaching is het inspirerende verhaal van een voormalige coördinator van een stichting. Door de jaren heen heeft ze veel opleidingen gevolgd en heeft ze een grote variëteit aan gezinnen bezocht. Tijdens deze bezoeken merkte ze op dat de hulpverlening vaak ontoereikend was en in veel gevallen de problemen eerder in stand leken te houden dan op te lossen.

Ze realiseerde zich dat er een behoefte was aan een meer gepersonaliseerde, laagdrempelige hulpverlening, één die strategieën aanbood die gezinnen hielpen om vooruit te komen in plaats van alleen maar de status quo te handhaven. Het was dit inzicht dat de kiem legde voor het opzetten van Ninos kindercoaching.

Ninos kindercoaching is niet zomaar ontstaan, het vloeide voort uit de sterke overtuiging dat hulp sneller en effectiever kon. En met die overtuiging is de oprichtster naar voren getreden en heeft ze, ondanks alles, ervoor gekozen om gewoon te beginnen. Ninos kindercoaching is het product van die vastberadenheid en die passie op basis van luisteren, begrijpen en oplossingen bieden.

Wat is de missie en de visie van Ninos kindercoaching?

Ninos Kindercoaching hanteert een kraakheldere missie en visie die gekenmerkt worden door hun eenvoud en doeltreffendheid. De kern van hun missie is om kinderen, jongeren en ouders handvatten aan te reiken op een laagdrempelige manier. Dit met als doel het vergroten van hun veerkracht en weerbaarheid in het dagelijkse leven.

Ze geloven sterk in no–nonsense coaching. Ze streven er naar om de begeleiding eenvoudig en overzichtelijk te houden. De coaches bij Ninos Kindercoaching zijn van mening dat complexe terminologie en theorieën het coachingproces kunnen belemmeren. Daarom benaderen zij elk individu op een directe, heldere en makkelijk te volgen manier. Ze richten zich op praktische oplossingen voor de uitdagingen waar kinderen, jongeren en ouders mee te maken krijgen.

De visie van Ninos Kindercoaching is gebaseerd op laagdrempeligheid. Ze vinden dat coaching voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ze willen een omgeving creëren waarin iedereen zich comfortabel voelt om zich open te stellen en zijn of haar problemen te delen zonder te oordelen.

Door de focus te leggen op het vergroten van veerkracht en het bieden van handvatten, streeft Ninos Kindercoaching ernaar om mensen te helpen hun problemen aan te pakken en te overkomen. Hun coaching is positief, oplossingsgericht en persoonlijk, met het doel de cliënten zo snel mogelijk te helpen op eigen kracht verder te gaan.

Wat is het aanbod van Ninos kindercoaching?

Ninos kindercoaching is actief op verschillende vlakken, gericht op zowel kinderen, jongeren als hun ouders. Het bedrijf heeft als specialiteit het ondersteunen en coachen bij leerproblemen, met name bij beelddenkers. Beelddenken kan het leren bemoeilijken en daarom ligt de focus bij Ninos kindercoaching op het helpen met schoolse activiteiten.

Dit is van groot nut voor kinderen die op school niet lekker in hun vel zitten. Het beleid van Ninos kindercoaching is gericht op het creëren van een positieve impact en klanten geven aan erg blij te zijn met de hulp die ze hebben ontvangen.

De begeleiding is oplossingsgericht en gaat zonder te veel omwegen naar de kern van het probleem. De bedoeling is om lange trajecten te vermijden en de cliënten zo snel mogelijk te helpen om op eigen kracht vooruit te komen. Persoonlijke aandacht voor elk individu vormt hierbij een cruciaal pijler binnen de aanpak van Ninos kindercoaching.

Het streven naar continue verbetering is duidelijk aanwezig bij Ninos kindercoaching. Ze besteden veel aandacht aan het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden om altijd de meest relevante en effectieve hulp te kunnen bieden. Dit commitment tot groei en ontwikkeling is ook terug te zien in hun website, die altijd wordt bijgewerkt om accurate en actuele informatie te verstrekken.

Belangrijk om te weten over Ninos kindercoaching

De kracht van Ninos zit in haar oplossingsgerichtheid. Hier werkt ze elke dag vol passie aan vanuit haar hart. Korte, laagdrempelige trajecten staan centraal in haar benadering, waarbij ze de juiste tools aanreikt aan ouders en kinderen om henzelf verder te ontwikkelen. Ze is ervan overtuigd dat de kracht om zich verder te ontwikkelen al in de ouders en kinderen vanaf dag één aanwezig is.

Ninos onderscheidt zich verder met haar unieke aanpak van oogtesten bij kinderen. Met deze testen stimuleert ze beter samenwerken van de ogen, waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren, rustiger worden in hun hoofd en aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken in lezen, spelling en dictee.

Wat boven alles staat, is dat Ninos kindercoaching de sleutel is tot het ontketenen van het potentieel binnenin elk kind en elke jongere. Met Ninos’s hulp kunnen ouders en kinderen trots op hun eigen kracht staan en floreren in hun dagelijkse leven.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.