Optimaal Perspectief Mediation & Coaching

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching

In het bruisende hart van Amersfoort is Optimaal Perspectief Mediation & Coaching gevestigd, een plek voor personen die in een turbulente tijd zitten met betrekking tot een andere partij of relatie. Dit professionele bedrijf begrijpt dat storing in de communicatie rampzalig kan zijn voor relaties. Daarom zet Optimaal Perspectief zich in om het proces van naar elkaar luisteren en elkaar te begrijpen weer te herstellen. Deze organisatie is niet alleen een mediator of coach/therapeut, maar dient als een begripvolle, onafhankelijke derde partij die helpt om wederzijds begrip te bevorderen en de zorgen en belangen van elke partij helder te krijgen.

Hoe is Optimaal Perspectief Mediation & Coaching ontstaan?

De oprichting van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching wortelt in een diep, intrinsiek begrip en empathie voor menselijke emoties en de complexiteit van communicatie. De inspiratie achter dit bedrijf lag in de constatering dat er vaak slecht geluisterd wordt, zowel in zakelijke (werkomgevingen) als in de privé-sfeer. Het is vaak moeilijk voor mensen om écht goed te luisteren en volledig te begrijpen wat de ander zegt. Vaak luisteren mensen slechts gedeeltelijk, omdat ze al bezig zijn met het formuleren van een antwoord in hun hoofd.

De oprichtster, altijd al gefascineerd door de disciplines psychologie, communicatie en recht, zag dit als een kans om de sleutel te zijn tot het oplossen van deze kwesties. Haar passie voor het beheersen van conflictsituaties (de-escalatie), leidde haar tot het volgen van relevante opleidingen en specialisaties nodig om professioneel MfN mediator en therapeut/coach te worden. Met name haar specialisatie als familie mediator en arbeidsmediator heeft haar in staat gesteld om een uniek gevoel van rust en focus te creëren in de vaak turbulente wereld van (echt-)scheidingen en verstoorde relaties op de werkvloer.

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching streeft ernaar om menselijke emoties die inherent zijn aan tegengestelde belangen te begeleiden op een onafhankelijke manier, waarbij beide partijen de ruimte en de rust krijgen om hun verhaal te doen. Met deze aanpak worden, op een succesvolle manier, relaties hersteld en conflicten opgelost.

Wat is de missie en de visie van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching?

De missie van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching strekt zich uit voorbij de standaardeisen die je zou verwachten van elke professionele mediator of coach/therapeut. Inderdaad, het gaat niet alleen om het oplossen van conflicten, maar ook om een visie die gericht is op het creëren van het optimale perspectief, gezien de omstandigheden waarin elk individu zich bevindt. Voor Optimaal Perspectief is het doel het creëren van een perspectief voor alle betrokken partijen, van een team of gezin, in welke context dan ook, zodat partijen de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan, want: “Het fijne van de toekomst is dat ze vandaag begint”.

De visie van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching ligt diep verankerd in een fundamenteel besef van de maatschappelijke behoefte aan minder ruzies, polarisatie, onbegrip en conflicten. De aanpak van het bedrijf richt zich niet op het simplistische “wie heeft er gelijk”, maar op het faciliteren van begrip tussen partijen. De relevante vraag is niet zozeer wie er gelijk heeft, maar veel meer: Wat is het perspectief van de ander?

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, spelen kwaliteit, integriteit en principes een centrale rol in de bedrijfsvoering van Optimaal Perspectief. Het bedrijf steunt op deze kernwaarden voor elk aspect van de dienstverlening, omdat Optimaal Perspectief gelooft dat dit de sleutel is tot duurzame en bevredigende oplossingen.

Wat is het aanbod van Optimaal Perspectief Mediation & Coaching?

Optimaal Perspectief Mediation & Coaching, gevestigd in Amersfoort, biedt een breed scala aan diensten gericht op het oplossen van conflicten en het herstellen van harmonie binnen relaties. Het aanbod omvat diensten zoals scheidingsmediation, arbeidsmediation, familie mediation en relatietherapie.

Een unieke eigenschap van Optimaal Perspectief is de persoonlijke en betrokken aanpak. Voordat de daadwerkelijke mediationsessies of therapiegesprekken beginnen, houdt gerenommeerd MfN (Mediation federatie Nederland) mediator en coach/therapeut Claudia Blom, een kennismakingsgesprek om klanten te informeren over de aanpak en wat zij van het proces kunnen verwachten. Dit weerspiegelt de open, eerlijke en positieve houding die centraal staat in de bedrijfsfilosofie.

Optimaal Perspectief hecht waarde aan het leveren van kwalitatieve diensten. Een complex maar essentieel onderdeel van het mediationproces bij (echt-)scheidingen, zijn de fiscale- en financiële aspecten. Dankzij de financiële en fiscale expertise binnen het bedrijf en de nauwe samenwerking met een vaste advocaat, kunnen jullie ervan verzekerd zijn dat dit zorgvuldig wordt aangepakt. Bovendien fungeert Optimaal Perspectief tijdens het hele traject als het eerste en vaste aanspreekpunt, waardoor het proces voor jullie eenvoudig en zo zorgeloos als mogelijk is.

Bij het afronden van het mediationproces zorgt Optimaal Perspectief Mediation & Coaching ervoor dat de scheiding bij de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. Deze extra service maakt deel uit van de allesomvattende aanpak. De gehele scheiding wordt dus écht begeleid van het eerste mediationgesprek tot de officiële scheiding.

Optimaal Perspectief streeft er voortdurend naar om haar diensten te verbeteren en te verfijnen. Om deze reden vraagt zij actief om feedback van klanten. Dit helpt hen te groeien, te leren en tegelijkertijd de dienstverlening op een hoog niveau te houden.

Belangrijk om te weten over Optimaal Perspectief Mediation & Coaching

Op zoek naar verheldering, verbinding en vooruitgang in moeilijke tijden, dan ben je bij Optimaal Perspectief Mediation & Coaching op het juiste adres. Claudia Blom, de drijvende kracht achter Optimaal Perspectief, is meer dan alleen een mediator en therapeut. Ze is ook jouw/jullie gids en bondgenoot, betrokken bij het helpen ontdekken, herontdekken en koesteren van je eigen veerkracht voor het bereiken van een optimaal perspectief.

De diensten van Optimaal Perspectief zijn verankerd op vier hoofdpijlers: 1. Verhelderen van conflicten, 2. Versterken van verbindingen, 3. Vergroten van veerkracht en 4. Verbreden van vooruitzichten. Deze vier V’s vormen een solide basis voor een pragmatische en op doelen gerichte ondersteuning en begeleiding die is afgestemd op jouw/jullie unieke behoeften.

Met Claudia Blom aan je/jullie zijde, is het pad naar balans, verbinding en perspectief niet alleen haalbaar, maar ook belonend. Gesteund door de kernwaarden van Optimaal Perspectief, wordt elk probleem een mogelijkheid, en elk obstakel een kans om te leren, te groeien en te bloeien.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.