Phusis en de Grietman

Phusis en de Grietman

In de prachtige regio van Nederland, waar natuurlijke schoonheid en menselijke veerkracht elkaar ontmoeten, ligt een bijzonder bedrijf geankerd – Phusis en De Grietman. Dit bijzondere huis, hét thuis voor mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, zet zich onvermoeibaar in om deze unieke individuen een veilige haven te bieden, en gelegenheid tot werkzaamheden. Ze gaan verder dan alleen het bieden van onderdak. Ze helpen elk individu om te bloeien, groeien en een betekenisvol leven te leiden, ongeacht de beperkingen die ze mogelijk ervaren. Laten we de wonderbaarlijke wereld van Phusis en De Grietman samen ontdekken.

Hoe is Phusis en de Grietman ontstaan?

In de complexe wereld van de gezondheidszorg, zag de oprichter van Phusis en de Grietman een groep die over het hoofd werd gezien: mensen met een psychische of verstandelijke beperking. Het was zijn ervaring in de gehandicaptenzorg die hem deed realiseren dat deze groep vaak vastliep vanwege een gebrek aan passende zorg. Toegewijd aan het idee dat iedereen recht heeft op zorg die aansluit bij hun specifieke behoeften, besloot hij tot actie over te gaan.

Hij verzamelde, vanuit onderzoek, een team met dezelfde visie en daarmee werd Phusis en de Grietman geboren, een organisatie die zich inzet voor het ontsluiten van betere zorgmogelijkheden voor deze vaak vergeten groep. Met een sterke focus op inclusie en waardigheid, streven zij ernaar om de grenzen van de traditionele zorg te doorbreken en nieuwe, effectievere benaderingen van zorg te bevorderen.

Wat is de missie en de visie van Phusis en de Grietman?

De missie van Phusis en de Grietman is even nobel als humanistisch. Het is hun roeping zo veel mogelijk mensen met een beperking te helpen. Ze zetten zich volledig in om het leven van diegenen die met psychische of verstandelijke uitdagingen te maken hebben, te verbeteren. Zij verfraaien hun werelden met zorg, begrip en kansen.

Het is belangrijk op te merken dat de visie van Phusis en de Grietman een transformatie in houding beoogt. Voor hen zijn degenen die ze helpen geen patiënten of cliënten. Ze zien hen als gelijken, ze noemen ze collega’s. Ze zien ze ook als familie, verwijzend naar hen als jongens en meiden. Dit is een sterke reflectie van het respect en de waardigheid waarmee Phusis en de Grietman hun zorgtaken benaderen.

De bedoeling is om een omgeving te creëren waarin iedereen betekenis vindt in wat ze doen, en waarin iedereen meetelt. Phusis en de Grietman streven ernaar om de perceptie van beperkingen te veranderen en het potentieel van deze bijzondere groep mensen te ontsluiten.

Wat is het aanbod van Phusis en de Grietman?

Phusis en de Grietman hebben zich gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen die te maken hebben met psychische of verstandelijke beperkingen. De organisaties erkennen dat deze individuen unieke en waardevolle bijdragen aan de samenleving kunnen leveren, als er maar passende steun en richting aan wordt geboden.

Naast de focus op de hulp aan hun bewoners, speelt duurzame samenwerking een cruciale rol binnen de activiteiten van Phusis en de Grietman. Ze streven ernaar bestaande partnerships te koesteren en staan altijd open voor het vormen van nieuwe banden. Het doel? Het Sociaal Rendement op Investering (SROI) van zowel hun eigen organisatie als van de diverse werklocaties die ze ondersteunen zo groot mogelijk maken.

Of je nu een mens bent die op zoek is naar ondersteuning, of een extern bedrijf dat graag wil bijdragen aan deze bijzondere missie, Phusis en de Grietman bieden mogelijkheden tot samenwerking om gezamenlijk meer te bereiken. Hierbij komt altijd de essentiële balans tussen het verlenen van hulp en het bevorderen van onafhankelijkheid op de voorgrond.

Belangrijk om te weten over Phusis en de Grietman

Wanneer je spreekt over Phusis en de Grietman, spreek je over een bedrijf waar de focus ligt op mogelijkheden en niet op beperkingen. Waar de meeste zorgorganisaties helaas nog vaak kijken naar de beperkingen en deze proberen te handhaven, kiezen Phusis en de Grietman voor een andere benadering. Vanuit hun standpunt is handhaving niet de enige oplossing, maar is het bieden van perspectief cruciaal.

Phusis en de Grietman geloven in kansen. Ze geloven in het denken en handelen buiten de gebaande paden. Door hun unieke visie niet volledig gefixeerd te hebben op de uitkomst, ontstaat er meer ruimte. Ruimte om te kijken naar de individuele behoeften van hun bewoners en van daaruit passende hulp te bieden. Ze hanteren niet simpelweg een standaard aanpak, maar bestuderen elke situatie aandachtig, luisteren naar de mens en spelen in op zijn of haar specifieke behoeften. Door deze benadering wordt er een resultaat bereikt dat niet alleen beter is voor een individu, maar voor iedereen betrokken in het proces.

Als het gaat om psychische en verstandelijke beperkingen, is Phusis en de Grietman een pionier in het veld. In plaats van het zorgstelsel ‘blindelings’ te volgen, zoeken ze naar de beste manier om hun cliënten te helpen floreren. Ze kijken niet naar wat de mensen die op hun pad komen niet kunnen, maar naar wat ze wél kunnen.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.