Exploderende woningmarkt in Lelystad: kans of bedreiging?

Exploderende woningmarkt in Lelystad: kans of bedreiging?

De woningmarkt in Lelystad verkeert nog steeds in een staat van een bijna koortsachtige verhitting. Prijzen blijven stijgen, huizen worden snel verkocht en het aantal expats en buitenlanders die zich vestigen in de stad stijgt sterk. Terwijl sommigen deze ontwikkelingen als een kans zien, vrezen anderen de gevolgen. Is deze explosieve groei een mogelijkheid om – met winstoogmerk – te investeren of is het eerder een bedreiging voor de lokale bewoners en de starters in de stad?

Opkomende markt: prijstoename en snelle verkoop

Ook de nieuwe gegevens tonen aan dat de huizenprijzen in Lelystad de afgelopen jaren flink zijn gestegen, net als in de rest van Nederland. Een grootschalige overloop vanuit de dichtbebouwde buursteden Amsterdam, Utrecht en Almere vergroot de vraag naar huizen in Lelystad, wat leidt tot een snellere omloopsnelheid van het onroerend goed op de markt.

De rol van buitenlanders en expats

Een merkbare factor in deze verandering is de toename van buitenlandse woningkopers en expats die naar Lelystad komen, dit is duidelijk te merken bij de actieve makelaarskantoren waarbij veelal 80% van de klanten overwegend in het Engels communiceert. De behoefte om deze markt te bedienen, verandert de dynamiek van de lokale vastgoedmarkt.

Kans of bedreiging?

De vraag naar onroerend goed en de daarmee gepaarde prijsstijging bieden kansen voor huiseigenaren die hun woningwaarde willen verzilveren. Het is echter ook een potentieel risico voor mensen die hopen zich in de omgeving te vestigen en/of een woning aan te schaffen.

Navigeren op een explosieve markt

Met de juiste informatie, richting en ondersteuning kunnen potentiële kopers en verkopers optimaal gebruikmaken van de veranderende marktsituatie. Voor dit doel steken makelaarsSpecialisten zoals Frank van Rohlof Real Estate (http://www.rohlofrealestate.com) uit boven de rest. De combinatie van lokale kennis (de makelaars zijn geboren en getogen Lelystedelingen), een persoonlijke 24/7 benadering, onderscheidende verkoopmiddelen en de bereidheid om potentiële klanten in hun taal te bedienen (verbaal en schriftelijk), maken dit bureau tot een benchmark voor succes in de uitdagende woningmarkt van Lelystad.

Conclusie is dat de exploderende woningmarkt in Lelystad zowel kansen als bedreigingen biedt. Met de juiste ondersteuning en informatie kunnen geïnteresseerden optimaal gebruikmaken van de huidige marktsituatie.

 

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.