Zorggroep Tuinzigt Breda

Zorggroep Tuinzigt Breda

Zorggroep Tuinzigt Breda, gevestigd in de pittoreske stad Breda, zet zich onvermoeibaar in voor het waarborgen van de levenskwaliteit van mensen met beperkingen. Ze bieden ambulante begeleiding en betrokken zorg, gericht op het voorkomen van vereenzaming en het ondersteunen bij administratieve taken zoals tijdige betalingen. Met een duidelijke focus op het welzijn van mensen, blinkt Zorggroep Tuinzigt Breda uit in het creëren van een zorgzaam gemeenschap waar de behoeften en het welzijn van de cliënten centraal staan.

Hoe is zorggroep tuinzigt breda ontstaan?

Uit het hart van een liefdevolle vader werd zorggroep tuinzigt breda geboren. Een vader, wiens dochter met een beperking geconfronteerd werd met een zorgwereld waar geen passende dagbesteding voor haar bestond. Het inzicht dat zijn dochter, net als vele anderen, thuis opgesloten leek te zijn, leidde uitgerekend hem actie te ondernemen.

Hij realiseerde zich dat er een gat was in de zorgverlening, waarin vele ouders worstelden met soortgelijke uitdagingen. Zij wisten vaak niet welke acties ze moesten ondernemen om hun kinderen de zorg te geven die zij nodig hadden. Deze ontdekking zorgde voor een missie in zijn hart om een zorggroep te creëren waarin iedereen zich welkom en begrepen voelt, ongeacht hun achtergrond of beperking.

En zo werd zorggroep tuinzigt breda geboren, voortgekomen uit een persoonlijke strijd om een passende dagbesteding voor zijn dochter te vinden. Het werd vervolgens een lichtpunt en een veilige haven voor vele gezinnen die dezelfde uitdagingen onder ogen zagen.

Wat is de missie en de visie van Zorggroep Tuinzigt Breda?

In het hart van Zorggroep Tuinzigt Breda, ligt een overtuiging die sterk resoneert: niemand zou geblokkeerd moeten worden van het ervaren van een kwalitatief goed leven vanwege beperkingen of hindernissen. Dit vormt de basis van hun missie. Een missie gericht op het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met een beperking die structurele ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven om zelfstandig te kunnen wonen.

Deze missie vertaalt zich naar een visie waarin de zorgbehoevenden nooit een nummer zijn, maar individuen met eigen behoeften en aspiraties. Zorggroep Tuinzigt Breda ziet in iedere persoon die hulp nodig heeft, een individu met potentieel en wil tot zelfrealisatie. Dit wordt uitgedrukt in de kwaliteit van hun diensten, zoals de dagbesteding, begeleiding en vaardigheidstraining.

Dagbesteding bij Zorggroep Tuinzigt Breda is meer dan alleen maar een plek om de tijd te passeren. Het is een omgeving die is ontworpen om mensen met een beperking de kans te geven om deel uit te maken van een gemeenschap, hun vaardigheden te verbeteren en hun zelfvertrouwen te vergroten. Hun begeleiding overstijgt de eenvoudige zorg; het is een proces van daadwerkelijk begeleiden, ondersteunen en stimuleren van de bewoners op hun pad naar zelfstandigheid. De vaardigheidstraining is gericht op het beste in iedere individu tevoorschijn te halen.

Door te werken vanuit hun missie en visie, verbindt Zorggroep Tuinzigt Breda zichzelf met de kernwaarden van empathie, respect en geloof in het potentieel van ieder individu. Deze overtuiging is wat hen onderscheidt en wat hen begeleidt in hun voortdurende streven naar uitmuntendheid in de zorg.

Wat is het aanbod van Zorggroep Tuinzigt Breda?

Als je op zoek bent naar kwalitatieve en cultureel gerichte zorg in Breda, kun je niet om Zorggroep Tuinzigt heen. Hun aanbod omvat een spectrum van diensten, ontwikkeld en uitgevoerd met het hart voor de patiënt en met oog voor hun culturele achtergrond.

Met een specifieke focus op allochtone gemeenschappen, richt Zorggroep Tuinzigt zich op het leveren van dagbesteding en ambulante begeleiding, de twee pijlers waarop hun zorgaanbod is gebaseerd. Ze doen niet zomaar aan ‘zorg verlenen’; ze gaan een stap verder. Ze begrijpen dat iedere persoon en elke cultuur zijn eigen aandachtspunten en gevoeligheden heeft en passen hun aanpak daaraan aan.

De groep legt bijzondere nadruk op de kennis van de islamitische cultuur en werkt cultuurgericht. Dit betekent dat ze niet alleen zorg verlenen, maar dit doen met inzicht in en respect voor de tradities en waarden van de islamitische gemeenschappen. Ze bieden de zorg op een manier die cultureel passend en respectvol is, wat voor velen een bron van geruststelling kan zijn.

Als onderdeel van de commitment aan kwaliteit, vraagt Zorggroep Tuinzigt haar medewerkers ook volop in te zetten op netwerken. Doelen zijn de kwaliteit van de aangeboden zorg constant te verbeteren, voortdurend te blijven leren, en relaties te onderhouden en te bouwen binnen het bredere zorgnetwerk in Breda en daarbuiten.

Belangrijk om te weten over zorggroep Tuinzigt Breda

Zorggroep Tuinzigt Breda gelooft hartstochtelijk in diversiteit en integratie. Ze zetten de deur wijd open voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. In hun warme en bevredigende omgeving, moet iedereen zich welkom en comfortabel voelen. Dat is niet alleen een belofte, maar een fundamenteel onderdeel van hun kernprincipes.

Aan de basis van hun praktijk ligt een eenvoudig concept: begrip. Zorggroep Tuinzigt Breda nodigt je uit om je te verdiepen in de cultuur van een ander. Ook al lijkt het allemaal nieuw en onbekend, het volgen van dit advies kan een mogelijkheid zijn om te groeien en te leren.

Dit is namelijk wat Tuinzigt Breda onderscheidt. Ze kijken niet alleen naar de zorgbehoeften van een individu, maar ook naar hun culturele achtergrond en persoonlijke identiteit. Dit betekent dat diensten niet alleen gericht zijn op zorg, maar dat ze ook die belangrijke momenten van menselijke verbinding mogelijk maken.

Sluit je aan bij zorggroep Tuinzigt Breda, waar iedereen meetelt en iedereen wordt gezien.

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.